Zaburzenia psychiczne

Choroba afektywna dwubiegunowa

Najprościej można by powiedzieć, że osoba chorująca na to zaburzenie boryka się z epizodem depresji i manii bądź zaburzeniami mieszanymi. Zazwyczaj pomiędzy nasilonymi objawami, któregoś z zaburzeń występują okresy remisji czyli czas bez objawów.

Na temat depresji pisałam w artykule „Depresja w ciąży- czym jest?” oraz „Depresja w ciąży- jak pomóc?” Temat manii poruszyłam w artykule „Mania- czy nadmierna radość może niepokoić?

Pozwólcie, że nie będę powielać teraz tamtych treści. 😉 Zachęcam do sięgnięcia do wyżej wymienionych przeze mnie artykułów gdzie szerzej opisuje poszczególne zaburzenia. Piszę o ryzyku występowania, objawach, metodach leczenia oraz o skutkach jego braku, propozycjach pomocy osobie cierpiącej na depresje bądź manie oraz o profilaktyce. Nawiązuje w tych artykułach do kobiet w ciąży i ich nienarodzonych jeszcze Dzieci.

W Chorobie afektywnej dwubiegunowej depresja może przebiegać nieco inaczej. Dominować będzie raczej drażliwość, nadmierna senność, objadanie się zamiast smutku, wczesnoporannych wybudzeń oraz utraty apetytu. Jednak nie jest to regułą. Do każdej osoby należy podejść indywidualnie.

Na uwadze należy mieć fakt, że kobiety w ciąży borykające się z zaburzeniami dwubiegunowymi są w grupie znacznie podwyższonego ryzyka co do wystąpienia psychozy poporodowej.

Czynniki zwiększające możliwość nawrotu choroby w okresie ciąży:

– młody wiek

– nieplanowane poczęcie

– zaburzenia psychiczne, które miały miejsce poprzednio w czasie okołoporodowym

– choroba afektywna dwubiegunowa w rodzinie

– przerwanie wcześniejszego leczenia ze względu na planowanie ciąży bądź zajście w ciąże

Ostatni czynnik według badań wskazuje, że sam fakt bycia w ciąży jest często neutralny dla przebiegu choroby a odstawienie leków jest czynnikiem powodującym nawrót bądź nasilenie objawów.

W tej chorobie można zauważyć pewną „schematyczność”. To co przedstawię Wam poniżej jest tylko pewnego rodzaju zobrazowaniem tego jaki MOŻE być przebieg ChAD (choroby afektywnej dwubiegunowej). Nie jest to jednak szablonowy wzór, który możemy przyłożyć do każdej osoby.

Jak więc może przebiegać Choroba Afektywna Dwubiegunowa?

  1. Mogą występować epizody depresji przedzielone okresem remisji (czas bez objawów, stabilizacja) i następnie epizod manii/ hipomanii po którym znowu pojawi się depresja.
Remisja Depresja Mania/Hipomania

2 Depresja z manią/ hipomanią mogą następować po sobie naprzemiennie. Pomiędzy epizodami występują okresy remisji.

Remisja Depresja Mania/Hipomania

3. Mania/ bądź hipomania może być przedzielona okresami remisji a epizod depresji może wystąpić bądź też nie. Jeżeli ani razu nie wystąpił epizod depresji to wtedy mówimy o manii jednobiegunowej.

Remisja Depresja Mania/Hipomania

4. Wystąpić mogą także epizody mieszane kiedy to objawy depresji i manii występują w tym samym czasie.

Podział zaburzeń afektywnych dwubiegunowych:

Typ I – klasyczny, depresja po której następuje przynajmniej jeden epizod manii.

Typ II – epizod depresyjny następnie przynajmniej jeden raz hipomania.

Typ rapid cycling– minimalnie 4 epizody depresji bądź manii w ciągu roku, jest to zmiana faz w której mogą nie występować okresy remisji.

Typ ze szybką zmianą faz– zdarza się tak, że zmiana faz następuje kilkukrotnie w ciągu doby.

Typ sezonowy– epizody depresji w okresie jesienno-zimowym, manii w okresie wiosenno-letnim.

W okresie ciąży zazwyczaj występują epizody depresyjne bądź mieszane a rzadziej sama mania bądź hipomania.

Osoby chorujące na ChAD mają zwiększone ryzyko popełnienia samobójstwa ze względu to, że do epizodu depresyjnego dochodzi krytyczna ocena zachowań jakich dopuściły się podczas epizodu manii.

Leczenie przebiega również podobnie jak w innych zaburzeniach psychicznych (depresji, manii). Wnikliwej ocenie poddaje się korzyści i zagrożenia jakie mogą wynikać z włączenia bądź też zaprzestania leczenia w okresie ciąży.

Warto jest np. podczas terapii omówić to co może zwiastować zmianę fazy albo nadchodzący epizod- szczególne manii. Podczas jego trwania osoba czuję się świetnie i odstawia leki co prowadzi do nawrotu.

W depresji cierpi chory a w manii jego rodzina.

Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *